Energiatodistus

Mikä on energiatodistus?

Energiatodistus on ollut käytössä Suomessa vuodesta 2008 lähtien. Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta. Todistuksen tarkoituksena on helpottaa rakennusten energiatehokkuuden vertailua, edistää rakennusten energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa.

Energiatodistuksessa rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan rakennuksen kokonaisenergiankulutuksen perusteella annettavalla luokkatunnuksella (A-G). Rakennukset on jaettu käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin ja jokaisella luokalla on oma luokitteluasteikko.

Rakennuksen energiatehokkuuden eli E-luvun laskennassa selvitetään rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittava kokonaisenergiankulutus sekä laskennallinen ostoenergiankulutus. Tarkastelu koskee kaikkea rakennuksessa tapahtuvaa energiankulutusta: ilmanvaihtoa, valaistusta, tilojen lämmitystä ja käyttöveden lämmitystä. Lisäksi siinä otetaan huomioon rakennuksen tekniset järjestelmät sekä rakennusosien ominaisuudet.

Tarkastelussa määritetään myös se, kuinka paljon rakennuksessa tarvitaan ostoenergiaa (sähköä, kaukolämpöä, öljyä, pellettejä jne.). Kokonaisenergiankulutuksen laskennassa käytetään eri kertoimia eri energiamuodoille, joten rakennuksen lämmitystavalla on merkitystä.

Todistuksessa annetaan suosituksia toimista, joilla voidaan parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, ellei kyseessä ole uudisrakennus tai rakennus, jolle ei tällaisia toimia voida osoittaa.

Milloin energiatodistus tulee hankkia?

1) Energiatodistus tulee hankkia osana energiaselvitystä aina haettaessa maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaista rakennuslupaa uudisrakentamista varten.

2) Myynti- ja vuokraustilanteissa asuinkerrostaloissa ja uudehkoissa pientaloissa (1.1.1980 jälkeen rakennetuissa). Muihin rakennuksiin siirtymäaikojen jälkeen.

Kuka saa antaa energiatodistuksen?

Energiatodistuksen laatijalla tulee olla soveltuva tekniikan alan tutkinto tai tämän korvaava työkokemus. Laatijalla tulee lisäksi olla pätevyyskokeen perusteella annettu energiatodistuksen laatijan tai erillisen energiatodistuksen antajan pätevyys.

Kuinka kauan energiatodistus on voimassa?

Energiatodistus on voimassa kunnes se korvataan uudella energiatodistuksella, kuitenkin enintään 10 vuotta todistuksen laatimisesta.

Heräsikö lisäkysymyksiä? Ota yhteyttä, vastaamme mielellämme!