Kuntotarkastus

Asunto- ja kiinteistökaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa asunto- ja kiinteistökaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä.

Kuntotarkastus suoritetaan pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka perustuu kohteesta paikanpäällä tehtyihin havaintoihin sekä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin.

Kuntotarkastuksen ja energiatodistuksen voi tehdä samalla käynnillä, jolloin kustannukset laskevat.